Garantie

Hotsofa geeft 5 jaar garantie. Elke bank is vervaardigd van bijzonder hoogwaardige materialen en wordt met de grootst mogelijke zorg geproduceerd. Mochten zich desondanks materiaal- of fabricagefouten voordoen, dan draagt Hotsofa bij in de kosten van vervanging of reparatie. De bijdrage is afhankelijk van het gebruiksjaar binnen de garantieperiode en is in het onderstaande schema vermeld.

Gebruiksjaar Bijdrage Hotsofa
0 – 1 100%
1 – 2 80%
2 – 3 60%
3 – 4 40%
5 – 5 20%

Een aanmelding van aanspraak op de garantie moet plaatsvinden binnen de garantieperiode. De garantieperiode gaat in op de dag van aflevering aan de eerste eindafnemer of ten laatste 30 dagen na aflevering aan de Dealer. Aanmelding van aanspraak op garantie dient plaats te vinden bij de Dealer, uitsluitend onder overlegging van de factuur van de eindgebruiker.

Als voorwaarde hierbij geldt uitdrukkelijk dat de onderhoudsadviezen correct zijn opgevolgd. Voorts dient er sprake te zijn van normaal gebruik. Gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik zijn van garantie uitgesloten.

De Dealer zal in overleg met Hotsofa zorgdragen voor de afhandeling van de klacht.

Specifieke uitingen

  1. Normale slijtage en beschadigingen vallen niet onder de garantie.
  2. Schades ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud zijn uitgesloten van garantie.
  3. Indirecte schades die het gevolg zijn van een eventueel defect, zoals inkomstenderving en dergelijke, zijn tevens uitgesloten van de garantie.
  4. Reparaties aan het meubel en/of het bekledingsmateriaal zonder schriftelijke toestemming van Hotsofa, hebben uitsluiting van de garantie tot gevolg.

Kwaliteitsnormen stof

Voor meubelstoffen bestaan normen voor slijtvastheid en lichtechtheid. Deze normen geven inzicht geven in de kwaliteit en de gebruikswaarde van de stof.

Voor meubelstoffen bestaan normen voor slijtvastheid en lichtechtheid. Deze normen geven inzicht geven in de kwaliteit en de gebruikswaarde van de stof.

De banken van Hotsofa worden bekleed met stoffen waarvan de lichtechtheid ruimschoots voldoet aan de norm die wordt beschouwd als ‘voldoende lichtecht’ (NEN ISO>4) . De slijtvastheid van de stoffen voldoet ruimschoots aan de norm voor ‘intensief gebruik’ (>20.000 toeren Martindale).

De kwaliteitskenmerken van de stoffen verschilt per stof en zijn nauwkeurig vermeld op de ‘architecten-kaarten’ die zijn opgenomen in het stof-stalenboek dat door Hotsofa aan de Dealer is geleverd.

De banken van Hotsofa worden standaard bekleed met de stoffen van het merk Kvadrat. Voor de toepassing van stoffen van een ander merk zal eerst de geschikt door Hotsofa moeten worden beoordeeld.

Licht-echtheid

De mate van lichtechtheid van een stof wordt getest met UV-licht uit Xenon-lampen (kunstmatig daglicht) en uitgedrukt in een NEN-ISO norm. Tijdens de test wordt de stof een standaardtijd aan het licht blootgesteld. Hierna wordt met standaard kleurstalen een kleurvergelijking uitgevoerd met een schaalverdeling van 1 t/m 8.

Hierbij staat 8 staat voor “geen verkleuring” en 1 voor “sterke verkleuring”. Het is niet te voorkomen dat stoffen onder invloed van licht verkleuren zodat een 8 bij meubelstoffen niet haalbaar is. Lichtechtheid met de kwalificatie 3-4 wordt over het algemeen beschouwd als ‘voldoende lichtecht’.

Slijtvastheid

De proeven op slijtvastheid worden uitgevoerd met behulp van de Martindale-test. Met deze slijtproef wordt nagegaan hoe snel bij vlakke weefsels draden doorslijten of bij poolweefsels kaalslijten optreedt. De naam “Martindale” duidt op het apparaat dat voor deze internationaal erkende test wordt gebruikt.

Het testresultaat wordt uitgedrukt in het aantal toeren dat het apparaat heeft gemaakt voordat maximaal drie draden zijn gebroken (weefsel), of zichtbare pooluitval optreedt (poolstof).

Bij 6.000-10.000 toeren spreekt men veelal van een stof die geschikt is voor licht gebruik. Vanaf 10.000 toeren tot 20.000 toeren is deze geschikt voor dagelijks gebruik. Vanaf 20.000 toeren is er sprake van een stof geschikt voor intensief gebruik.

Onderhoudsadviezen en reiniging

Het wordt geadviseerd om de bekleding wekelijks te stofzuigen. Daarnaast verdient het aanbeveling om af en toe te reinigen met een erkende meubelsshampoo. Zorg ervoor dat de stof nooit door en door nat wordt. Gebruik nooit reinigingsmiddelen, bleekmiddel, ammoniak of zeep die voor harde oppervlakken bedoeld is. U kunt de stof ook chemisch laten reinigen.

Vlekken

Als u snel bent, kunt u iets dat gemorst is gemakkelijk verwijderen en op die manier voorkomen dat er vlekken ontstaan. Zuig vloeistof eerst op met een absorberend doekje en schraap hard geworden vlekken eraf met een lepel. Werk daarbij van de rand naar het midden toe om te voorkomen dat de vlek zich verder uitbreidt. Voor de meest voorkomende vlekken vindt u hieronder een lijst met reinigingstips.

Balpen

Deppen met ontsmettingsalcohol. Indien nodig verder bewerken met acetone of nagellakremover, zonder olie. Vervolgens behandelen met een oplossing van 1 theelepel wasmiddel in een kopje warm water.

Frisdrank

Behandelen met water waaraan meubelshampoo en een druppeltje alcoholazijn is toegevoegd.

Inkt

Reinigen met water waaraan meubelshampoo is toegevoegd. Als de vlek niet verdwijnt, contact opnemen met een deskundige.

Koffie

Deppen met ontsmettingsalcohol (70%) verdund met water 1:5. Indien nodig verder bewerken met water waaraan meubelshampoo is toegevoegd.

Olie en vet

Behandelen met minerale of plantaardige terpentine. Indien nodig een vlekkenverwijderaar voor olie of vet aanbrengen. Nabehandelen met water waaraan meubelshampoo is toegevoegd.

Thee en wijn

Behandelen met water waaraan meubelshampoo en eventueel een druppel alcoholazijn  is toegevoegd. Daarna deppen met ontsmettingsalcohol (70%) verdund met water 1:5.

Add to cart